Go to previous photoGo to PhotoalbumGo to next photo
Б. Понтекорво, У. Амальди (справа) на заседании ученого совета ОИЯИ. Дубна, 1991 г.
Acknowledge & Sources