Go to previous photoGo to PhotoalbumGo to next photo
На праздновании 70-летия Б. Понтекорво. ЛЯП, 1983 г. Слева направо: В. Шестаков, Ю. Кузнецов, Б. Понтекорво
Acknowledge & Sources