Go to previous photoGo to PhotoalbumGo to next photo




На праздновании 70-летия Б. Понтекорво. ЛЯП, 1983 г. Слева направо: Б. Понтекорво, В.П. Джелепов, В.И. Лущиков, Дж.Б. Понтекорво




Acknowledge & Sources