Go to previous photoGo to PhotoalbumGo to next photo
На семинаре в Лаборатории ядерных проблем. Слева направо: В.П. Джелепов, Б. Понтекорво, С.Б. Нурушев. 1963 г.
Acknowledge & Sources