Go to previous photoGo to PhotoalbumGo to next photo
Слева направо: Б. Понтекорво, Б.И. Замолодчиков, Ф. Жолио-Кюри, Б.М. Головин, В.П. Джелепов. Дубна, 1958 г.
Acknowledge & Sources