Go to previous photoGo to PhotoalbumGo to next photo
Слева направо: Б. Понтекорво, Ирен и Фредерик Жолио-Кюри, Д.И. Блохинцев. Дубна, 1958 г.
Acknowledge & Sources