Go to previous photoGo to PhotoalbumGo to next photo
В Коллеж де Франс Ф. Жолио-Кюри (справа), Б. Понтекорво (на заднем плане). Париж, 1940 г.
Acknowledge & Sources